• خبر روز


مناقصه عمومی واگذاری ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگاه علامه طباطبائی در نظر دارد ایاب و ذهاب دانشجویان خود را از طریق مناقصه واگذار نماید.

از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می شود با توجه به به شرایط شرکت در مناقصه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی ایاب و ذهاب دانشجویان

قرارداد ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

پیوست شماره یک : شرایط عمومی

پیوست شماره دو: شرایط اختصاصی

پیوست شماره 3: فرم تقاضای شرکت

پیوست شماره 4: فرم پیشنهاد قیمت

 

شنبه ٢ شهريور ١٣٩٨ - ٠٨:١٥ شماره خبر: ٩٤٥٦ بازدید: 1180نسخه چاپي