• خبر روز


مناقصه عمومی خرید 130 تن برنج ایرانی درجه یک

دانشگاه علامه طباطبائی در نظر دارد 130 تن برنج ایرانی درجه یک مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری نماید.

از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می شود با توجه به به شرایط شرکت در مناقصه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

آگهی فراخوان مناقصه 

قرارداد خرید برنج

پیوست شماره یک: شرایط عمومی

پیوست شماره دو: شرایط اختصاصی

پیوست شماره سه: فرم تقاضای شرکت

پیوست شماره چهار: فرم پیشنهاد قیمت

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨ - ٠٧:٥٦ شماره خبر: ٩٤٥٥ بازدید: 885نسخه چاپي