• خبر روز


نشست «یادگیری ماشین، اقتصاد و اقتصاددانان» برگزار شد

نشست یادگیری ماشین، اقتصاد و اقتصاددانان با استقبال علاقه مندان این حوزه در سالن شمارۀ 2 دانشکدۀ اقتصاد برگزار شد.

در این نشست که از جمله سلسله سمینارهای پژوهشکدۀ اقتصاد است، دکتر حامد قدوسی، عضو هیئت علمی انستیتو فناوری استیونس به ارائۀ مباحث مرتبط با این حوزۀ تخصصی پرداخت.

گفتنی است یادگیری ماشین به تنظیم و اکتشاف شیوه‌ها و الگوریتم‌هایی می‌پردازد که بر اساس آن‌ها رایانه‌ها و سامانه‌ها، توانایی تعلٌم و یادگیری پیدا می‌کنند.

شنبه ١٥ دی ١٣٩٧ - ٢١:٠٩ شماره خبر: ٧٩٢٠ بازدید: 1518 نسخه چاپي