• خبر روز


دانشگاه علامه طباطبائی در جمع یازده مؤسسۀ ایرانی در نظام رتبه‌بندی دانشگاهی «راوند»

بر پایۀ گزارش «آژانس رتبه‌بندی رار» در سال ۲۰۱۸، دانشگاه علامه طباطبائی در جمع یازده مؤسسۀ ایرانی در فهرست مؤسسه‌های برتر جای گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از لیزنا، بر پایۀ گزارش «آژانس رتبه‌بندی رار» در سال ۲۰۱۸، یازده مؤسسۀ ایرانی در فهرست مؤسسه‌های برتر جای گرفته‌اند. دانشگاه علامه طباطبائی در کنار دانشگاه‌های «علوم پزشکی تهران»، «صنعتی شریف»، «صنعتی اصفهان»، «تهران»، «فردوسی مشهد»، «صنعتی نوشیروانی بابل»، «علم و صنعت ایران»، «علوم پزشکی کردستان»، «اصفهان» و «شهید بهشتی» مؤسسه‌هایی هستند که نامشان در این فهرست است.

این رتبه‌بندی که باهدف سنجش عملکرد مؤسسه‌های برتر جهان بر پایۀ چهار حوزۀ کلیدی (آموزش، پژوهش، تنوع جهانی و پایداری مالی) است، ضمن امکان تحلیل و ارزیابی مدیران دانشگاه‌ها از وضعیت موجود، امکان برگزیدن دانشگاه مور دعلاقه دانشجویان را برای ادامه تحصیل آسان‌تر می‌نماید.

شنبه ١٥ دی ١٣٩٧ - ١٠:١١ شماره خبر: ٧٩١٥ بازدید: 1619 نسخه چاپي