• خبر روز


«یکروز با فناوری»؛ رخدادی برای معرفی و آموزش خدمات مرکز فناوری دانشگاه

مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه به منظور معرفی و آموزش خدمات الکترونیکی خود بر اساس تکنولوژی های روز دنیا، رخداد «یکروز با فناوری» را ویژه کارکنان و دانشجویان به صورت مجزا در سطح دانشکده ها برگزار می نماید.

این رخداد با توجه به فعالیت های اخیر مرکز فناوری ارتباطات و اطلاعات دانشگاه در راستای بهره مندی اعضای دانشگاه از آخرین تکنولوژی های ارتباطی و نیز در مسیریکپارچه سازی آن برای معرفی و آشنایی بیشتر دانشجویان و کارکنان دانشگاه در طی 10 روز و در سطح دانشکده های مختلف برگزار می گردد.

چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٧ - ٠٩:٢٤ شماره خبر: ٧١٣١ بازدید: 1499 نسخه چاپي