• خبر روز


آگهی پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی

سال تحصیلی 1400-1399 در رشته‌های مختلف - سهمیه استعدادهای درخشان

  1. آگهی پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی 1400-1399(سهمیه استعدادهای درخشان) 
  2. جدول ارتباط رشته‌ها جهت ادامه تحصیل در مقطع دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه ‎طباطبائی برای سال تحصیلی 1400-1399(سهمیه استعدادهای درخشان)
  3. فرم تقاضای داوطلبان مقطع دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی 1400-1399(سهمیه استعدادهای درخشان)
  4. فرم تعهد برای دانشجویان کارشناسی ارشد نیمسال آخر
  5. جدول امتیازات جهت پذیرش در مقطع دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی 1400-1399(سهمیه استعدادهای درخشان)

شنبه ١٧ اسفند ١٣٩٨ - ١٠:٥٣ شماره خبر: ١١٤٩٦ بازدید: 3224نسخه چاپي