• اخبار


فراخوان ارسال مقاله برای شماره انگلیسی نشریه مطالعات روانشناسی بالینی

با عنایت به تصمیم هیأت تحریریه نشریه علمی-پژوهشی مطالعات روانشناسی بالینی و موافقت کمیسیون نشریات علمی کشور سالانه یک شماره از نشریه یادشده به زبان انگلیسی منتشر می‌شود.

بدیهی است اقدام مذکور در راستای بهتر دیده شدن دستاوردهای پژوهشی متخصصین و نیز حضور علمی در عرصه  بین‌المللی است. بنابراین، از اساتید محترم دانشگاه، متخصصان، و پژوهشگران حوزه روان شناسی بالینی دعوت به عمل می‌آید، مقالات خود را در سامانه فصلنامه با آدرس: http://jcps.atu.ac.ir، بارگذاری نمایند.

چهارشنبه ٣ مرداد ١٣٩٧ - ١١:١١ شماره خبر: ٦٦٢٤ بازدید: 2290 نسخه چاپي