• اخبار


فراخوان مقاله سومین همایش یادمان علامه طباطبائی

سومین همایش علامه طباطبائی با موضوع اندیشه‌های فقهی و حقوقی مفسر قرآن کریم علامه طباطبایی (ره) در تاریخ آبان ماه سال جاری برگزار می شود.

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی  سومین همایش علامه طباطبائی با موضوع اندیشه‌های فقهی و حقوقی علامه طباطبایی (ره) را در تاریخ  آبان ماه سال جاری برگزار می نماید.

محورهای پیشنهادی آیات الاحکام/ نظام فقهی، فلسفه حقوق، مبانی حقوق اسلامی و حقوق غربی، رابطه متقابل فقه و حقوق، مطالعه تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی علامه طباطبایی با آرای سایر اندیشمندان  و نیز تبیین آرای فقهی و حقوقی علامه طباطبایی از جمله محورهای این همایش است. دبیرخانه همایش پذیرایی چکیده های تفصیلی در موضوع اندیشه‌های فقهی و حقوقی علامه طباطبایی می‌باشد

استادان، پژوهشگران می تواندد تا تاریخ 30 مهرماه سال جاری نسبت به ارسال چکیده مقالات  تفصیلی خود در موضوع اندیشه‌های فقهی و حقوقی علامه طباطبائی را به نشانی الکتریک دبیرخانه این همایش  yadman3@.atu.ac.ir ارسال نمایند.

 

سه شنبه ١٠ تير ١٣٩٩ - ١٠:١٤ شماره خبر: ١٢٤٢٥ بازدید: 1044نسخه چاپي