دانشگاه علامه طباطبائی  دانشگاهی مولود و فرزند انقلاب اسلامی است، در عین اینکه بنیاد و ریشه هایش قدمتی 60 ساله دارد. بعد از انقلاب اسلامی براساس جایگاه رفیع علوم انسانی و نیاز به ایجاد یک دانشگاه تخصصی در حیطه علوم انسانی و اجتماعی در کشور، از ترکیب مراکز آموزش عالی مستقل با عناوین دانشگاه، دانشکده ، پژوهشکده ، مدرسه عالی ، آموزشگاه عالی ، مؤسسه ، مرکز و سازمان که از سال 1337 به تدریج تاسیس شده بودند، 2 مجتمع دانشگاهی با عناوین مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی و مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی تشکیل شد. این مجتمع ها هر یک تحت مدیریت مستقل، بیش از 5 سال فعالیت کرده و در 16 تیر 1363 براساس موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی ، از ادغام آن ها دانشگاه علامه طباطبائی تاسیس شد.


هم اکنون دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان تنها دانشگاه تخصصی علوم انسانی و اجتماعی کشور با 10 دانشکده و یک مؤسسه آموزش عالی فعال، یک پردیس تحصیلات تکمیلی ، یک مرکز رشد و نه پژوهشکده و مرکز پژوهشی، در 218 رشته و گرایش تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد. تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه، در حال حاضر 506 نفر است. این دانشگاه از بدو تأسیس تا حال حاضر، حدود 73 هزار و 500 دانش آموخته به جامعه تقدیم کرده است و تعداد دانشجویان این دانشگاه در سال تحصیلی 95-94 به حدود 17 هزار نفر بوده است.


دانشکده ها :

1- دانشکده ادبیات فارسی وزبان های خارجی

2- دانشکده اقتصاد

3- دانشکده الهیات و معارف اسلامی

4- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

5- دانشکده حقوق و علوم سیاسی

6- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

7- دانشکده علوم اجتماعی

8- دانشکده علوم ارتباطات

9- دانشکده علوم ریاضی و رایانه

10- دانشکده مدیریت و حسابداری

 مؤسسه آموزش عالی بیمه (اکو)

پردیس دانشگاهی شماره 2 (ویژه تحصیلات تکمیلی خودگردان)