دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیاتهای ممیزه

دکتر حسین سلیمی

رئیس دانشگاه و دبیر هیات امناء


دکتر سید ضیاء الدین هاشمی

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر علی ربیعی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دکتر ولی الله سیف

عضو هیات امنا

دکتر احمد مسجد جامعی

عضو هیات امنا

دکتر محمد ستاری فر

عضو هیات امنا

دکتر عباس مصلی نژاد

عضو هیات امنا

دکتر سید محمد میر محمدی

عضو هیات امنا