• اخبار تصویری


آگهی مناقصه احداث دانشکده های حقوق و علوم سیاسی و دانشکده علوم اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبائی در نظر دارد ازپیمانکاران واجد شرایط برای اجرای پروژه احداث دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دانشکده علوم اجتماعی دعوت بعمل آورد.

متقاضیان می توانند برای اطلاع از شرایط شرکت، حداکثر ظرف مدت ده روز به مدیریت امور اداری (اداره تدارکات) مراجعه نمایند.

 آگهی فراخوان مزایده 

 اسناد ارزیابی پروژه

گزارش شناخت

کسب اطلاعات بیشتر: ۱۹-۴۴۷۳۷۵۱۰ 

چهارشنبه ١٠ آبان ١٣٩٦ - ٢١:١٦ شماره خبر: ٤٥٧١ بازدید: 4833 نسخه چاپي