• اخبار تصویری


کلیه دانشجویان دانشگاه تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی قرار گرفتند

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند؛ پيرو قرارداد منعقده معاونت دانشجویی دانشگاه، با شركت بیمه کارآفرین در نیمسال تحصیلی 97-96 برای ارائه تسهیلات خدمات بیمه حوادث دانشجویی، مقرر گردید؛

كليه دانشجويان دانشگاه، به صورت رایگان (با هزینه پرداخت حق بیمه از دانشگاه) از اول مهر ماه سال 1396 به مدت یکسال، در قبال حوادث، براي تمام اوقات شبانه روز، بدون قيد زمان و مكان تحت پوشش بيمه حوادث تحصیلی دانشجويي قرار گیرند. در این قرارداد شركت بیمه کارآفرین، متعهد گردید در صورت وقوع حادثه برای دانشجویان، با ارائه مدارک مثبته توسط دانشجو و با تایید دانشگاه، به شرح زیر در اولین فرصت ممکن نسبت به پرداخت غرامت بیمه حوادث دانشجویی اقدام نماید.

ردیف

نوع حادثه

مبلغ پرداختی بیمه

1

فوت بر اثر حادثه

 250.000.000 ریال

2

نقص عضو بر اثر حادثه

 250.000.000 ریال

3

هزینه های پزشکی و بیمارستانی بر اثر حادثه

 50.000.000 ریال

اين بيمه نامه فقط شامل حوادث بوده و درمان بيماريها را شامل نمي گردد:

 تعريف حادثه : واقعه ناگهاني ناشي از يک عامل خارجي که بدون قصد و اراده بيمه شده بروز گرديده و منجر به جرح، نقص عضو دائم ، ازکارافتادگي و يا فوت بيمه شده گردد.

تعهدات شرکت بيمه در قبال حوادث تحت پوشش بيمه نامه در مدت اعتبار:

الف) جبران هزينه پزشکي ناشي از حادثه تا سقف50/000/000 ريال

ب ) پرداخت غرامت نقص عضو دائم (جزئي و کلي) ناشي از حادثه 250/000/000 ريال

ج) پرداخت غرامت فوت ناشي از حادثه 250/000/000 ريال

مدارک مورد نياز براي دريافت خسارت يا غرامت:

الف ) در صورت جرح :- معرفي نامه دانشگاه از طرف امور دانشجويي(مبني بر تاييد تحصيل مجروح و خلاصه حادثه)
-
اصل (يا برابر اصل شده) صورتحساب هزينه هاي پزشکي

- در صورت بستري شدن مجروح پرونده باليني بيمارستاني ضروري است.

- درصورتيکه حادثه خارج از دانشگاه بوده است ، گزارش حادثه از سوي مقام ذيصلاح (اورژانس،پليس،آتش نشاني و يا مقامات قضايي) الزامي است.

- درصورت وجود شکستگي ارائه عکس راديولوژي نيز لازم خواهد بود.

- با توجه به نوع حادثه احتمالا مدارک ديگر ، بصورت موردي درخواست خواهد شد.

ب) درصورت نقص عضو يا از کارافتادگي:- معرفي نامه دانشگاه از طرف امور دانشجويي(مبني بر تاييد تحصيل مجروح و خلاصه حادثه)

- گواهي پزشک معالج در پايان معالجات مبني بر غير قابل علاج بودن نقص عضو

-گزارش مشروح حادثه توسط مراجع ذيصلاح قضايي يا انتظامي

- با توجه به نوع حادثه احتمالا مدارک ديگر ، بصورت موردي درخواست خواهد شد.

ج) در صورت فوت :- معرفي نامه دانشگاه از طرف امور دانشجويي(مبني بر تاييد تحصيل مجروح و خلاصه حادثه)

- اصل يا کپي برابر اصل گواهي فوت صادره از طرف اداره آمار

-گزارش مشروح حادثه توسط مراجع ذيصلاح قضايي يا انتظامي

- گزارش پزشک قانوني و آخرين پزشک معالج مبني بر تعيين علت فوت

- با توجه به نوع حادثه احتمالا مدارک ديگر ، بصورت موردي درخواست خواهد شد.

شایان ذکر است مدت بیمه حوادث از تاریخ 96/06/29 لغایت 97/06/29 می باشد. و دانشجویان روزانه و نوبت دوم (شبانه) می توانند برای دریافت کارت بیمه حوادث دانشجویی به سایت:http://portalbime.com مراجعه و پس از تکمیل اطلاعات، کارت خود را دریافت نماید. و دانشجویان پردیس بدون دریافت کارت حوادث می توانند از این خدمات استفاده نمایند.

مدارک لازم:

1-  گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع انتظامی و ذیصلاح دیگر برای ردیف 1و2  تهیه شده باشد.

2-  گواهی پزشک معالج همراه با اصل کلیه صورت هزینه های پزشکی

3-   تصویر کارت ملی و کارت دانشجویی و کارت بیمه حوادث دانشجویی

4- تکمیل فرم شماره 1 و 2 طبق فایل الصاقی

از جمله خدمات شرکت بیمه کارآفرین:

دریافت کارت بیمه حوادث دانشجویی بصورت اینترنتی برای دانشجویان روزانه و نوبت دوم شبانه

پرداخت هزینه های پزشکی (مشمول بیمه حوادث حداکثر تا دو هفته)

بدیهی است در صورت بروز حادثه، دانشجو موظف است پس از مراجعه به مراکز درمانی و انجام معالجات پزشکی، مستندات پزشکی و هزینه کردهای پزشکی را در اولین فرصت ممکن (ده روز پس از وقوع حادثه )، به اداره رفاه دانشجویان دانشگاه اعلام نماید.

 فرم ارسال مدارک حوادث گروهی

فرم اداره امور مالی

يکشنبه ٧ آبان ١٣٩٦ - ١٠:١٤ شماره خبر: ٤٥٢٥ بازدید: 2510 نسخه چاپي