• خبر روز


اصلاحیه اطلاعیه مزایده فروش اموال اسقاطی دانشگاه

به اطلاع شرکت کنندگان در مزایده عمومی فروش اموال اسقاط شده و مازاد بر نیاز دانشگاه می-رساند:

 مهلت تخلیه و بارگیری لوازم ضایعات اسقاط و یا مازاد عنوان شده در بند 5 شرایط اختصاصی شرکت در مزایده،  از 2 روز به 4 روز افزایش یافته است.

دوشنبه ٢٥ بهمن ١٣٩٥ - ١٢:٥١ شماره خبر: ٢٦٧٨ بازدید: 3892 نسخه چاپي